Cjenik usluga

USLUGA ODVOZA OTPADA ZA DOMAĆINSTVA

a) cijena usluge je 0,12 kn po litri mjesečno za odvoz komunalnog otpada
b) cijena usluge za deponiranje krupnog otpada na reciklažnom dvorištu je besplatna

USLUGA ODVOZA OTPADA ZA PRAVNE OSOBE

a) Cijena usluge je 0,16 kn po litri
b) Cijena usluge za deponiranje krupnog otpada na reciklažnom dvorištu je 145,00 kn+PDV

PRIGOVOR POTROŠAČA

Obavještavaju se korisnici (potrošači) da mogu na račune za ispostavljene usluge podnijeti prigovor u pisanom obliku, i to neposredno u našim poslovnim prostorijama, te putem pošte, telefaksa ili na adresu elektroničke pošte: cistoca.konavle@du.t-com.hr.

Na izjavljeni prigovor Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. dužna se pismeno očitovati u roku od 15 dana od dana zaprimanja.