Sastanak ČIZK sa Mjesnim Odborima ČILIPI I MOČIĆI

Sutra,4.9.2019, u Domu Kulture s početkom u 20:00 će biti održan sastanak ČIZK, sa Mjesnim Odborima ČILIPI I MOČIĆI vezano na temu novog načina odlaganja otpada, te molimo da stanovnici navedenih sela dođu u što većem broju kako bi se kvalitetnije informirali na navedenu temu.