Edukativni program o održivom gospodarenju otpadom - OS skola Cavtat

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u utorak 11. lipnja u Osnovnoj školi Cavtat održala je edukativni program o održivom gospodarenju otpadom u suradnji Muzeja i galerija Konavala. Edukativno predavanje održala je dr. sc. Marlena Ćukteraš koja je na zanimljiv način ukazala na odgovorno postupanje s otpadom. Ovom aktivnosti se pokušava još jednom naglasiti važnost očuvanja okoliša kao primarnog cilja za čistije Konavle.

 

  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom
  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom
  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom
  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom
  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom
  • edukativni program o održivom gospodarenju otpadom