Poziv na javnu i edukacijsku tribinu o gospodarenju otpadom

Općina Konavle poziva mještane na:

J AV N U T R I B I N U

O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

koja će se održati 11.06.2019. godine u Domu kulture Cavtat, Obala Ante Starčevića 20, s početkom u 18:00 sati

 plakat za javnu i edukacijsku tribinu Konavle malaTema tribine:
s posebnim naglaskom na:
· sprječavanje nastanka otpada,
· pravilno odvajanje otpada u kućanstvima,
· kućno kompostiranje,
· ponovnu uporabu predmeta

U sklopu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje,

„Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda“