BESPLATNI BROJ TELEFONA ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

 Broj telefona: 0800 200 038