ODLUKA

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je donijelo odluku o imenovanju komisije za odabir ponuditelja za zakup poslovnih prostora u Cavtatu u sklopu nove općinske zgrade.

Ponude će se otvarati dana 11.prosinca 2018.g u prostorijama Čistola i zelenilo Konavle d.o.o na adresi Bistroće 70, Čilipi u 12 sati.Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o je donijelo odluku o imenovanju komisije za odabir ponuditelja za zakup poslovnih prostora u Cavtatu u sklopu nove općinske zgrade.