Edukativni program o održivom gospodarenju otpadom - OS skola Cavtat

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u utorak 11. lipnja u Osnovnoj školi Cavtat održala je edukativni program o održivom gospodarenju otpadom u suradnji Muzeja i galerija Konavala. Edukativno predavanje održala je dr. sc. Marlena Ćukteraš koja je na zanimljiv način ukazala na odgovorno postupanje s otpadom. Ovom aktivnosti se pokušava još jednom naglasiti važnost očuvanja okoliša kao primarnog cilja za čistije Konavle.

Read more

Poziv na javnu i edukacijsku tribinu o gospodarenju otpadom

Općina Konavle poziva mještane na:

J AV N U T R I B I N U

O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

koja će se održati 11.06.2019. godine u Domu kulture Cavtat, Obala Ante Starčevića 20, s početkom u 18:00 sati

Read more

Dan planeta Zemlje - 16. svibnja 2019. godine u sportskoj dvorani Gruda

dan planeta zem OSgruda malaDana 16. svibnja 2019. godine u sportskoj dvorani OŠ Gruda naknadno je obilježen Dan planeta Zemlje u sklopu provedbe EU projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na podrucju opcina Konavle, Župa Dubrovacka i Dubrovacko primorje”.
Današnji program je organiziran u suradnji Cistoce i zelenilo Konavle d.o.o., Osnovnom školom Gruda, Muzeji i galerija Konavala, te Domom za starije i nemocne „Konavle“.

Read more

Dan planeta Zemlje u Grudi, Konavle 16. svibnja u 08.45h

dan planeta zemlje malaU cetvrtak, 16. svibnja s pocetkom u 08.45 sati, u dvorani Osnovne škole Gruda bit ce upriliceno obilježavanje Dana planeta Zemlje u organizaciji Cistoce i zelenilo Konavle d.o.o., Osnovne škole Gruda i Muzeja i galerije Konavala.

Dogadaj se realizira kao dio aktivnosti EU projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom opcina Konavle, Župa dubrovacka i Dubrovacko primorje“ kojeg provodi Opcina Konavle. Cilj obilježavanja Dana planeta Zemlje je podizanje razine svijesti o odgovornom postupanju s otpadom, odnosno promoviranje principa „Skupljam, slažem i savjesno otpad odlažem!“. Sukladno tome priprema se niz aktivnosti za stanovnike i igre za najmlade, te ce biti promovirani i prigodni informativni materijali.

Read more