Loading color scheme

Optimalizacija te nadogradnja sustava naplate parkinga u Cavtatu

Parking 2Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je poočetkom 2019 godine odlučila krenuti u investiciju optimalizacije te nadogradnje sustava naplate parkinga u Cavtatu. S obzirom da se uvidilo da sustav naplate je prilično spor, te da postoji samo jedan ulaz i jedan izlaz, jasno je uočen problem protočnosti vozila na parkingu koji su znatno utjecali i na sami prihod parkinga.
Također uz navedene probleme je uočen problem samih instalacija te položaj automata za naplatu te ostale opreme koja je nužna za funkcioniranje parking sustava. U dogovoru s Općinom, glavni server je premješten u Zgradu Općine (Tehnička soba), nabavljena je nova montažna kućica, veće kvadrature, i na kraju je automat za naplatu izmješten kako bi se smanjio utjecaj kiše, sunca i vjetra na njegov rad.

Sama provedba projekta je tekla u više faza, koja se provodila u periodu od svibnja do srpnja 2019 godine. ČIZK je u suradnji sa svojim partnerima napravila slijedeća poboljšanja:

1.) Nadogradnja sustava kontrole parkiranja (nadograđeni software-i za upravljanje i rad, izmještena kućica za rad nadzornika parkinga, provučene nove trase instalacija s optičkim kabelima te izmješten server u zgradu Općine)
2.) Nadogradnja i proširenja sustava prepoznavanja registarskih oznaka (Postavljene kamere na ulazsku i izlasku s parkinga, nadograđen još jedan dodatni izlaz, omogućen izlazak s parkinga bez kontakta kartice/tiketa s automatom)
3.) Proširenja sustava naplate mogućnošću plaćanja kroz različite kanale plaćanja (Omogućeno dodatno plaćanje parkinga preko SMS-a, samo HR brojevi, također omogućeno plaćanje preko mobilne aplikacije)
4.) Postavljanje novog nadzornog sustava (Instalirano novih 14 kamera na parkingu, radi same sigurnosti u prometu te zaštite samih korisnika parkinga)

Ukupna vrijednost projekta: 652.032,99 HRK
Iznos koji sufinancira ČIZK: 100% iz osnovnih sredstava
Razdoblje provedbe projekta: od 08.05.2019. do 27.08.2019
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.