Loading color scheme

PROVEDBA PROJEKTA „ODVOZ S KUĆNOG PRAGA“

cizk-kamion-1Ovo je trenutno daleko najzahtjevniji projekt koji provodi tvrtka, jer se ovdje radi o kompletno novoj usluzi na koju se tek trebaju korisnici naviknuti, a isto tako i sama tvrtka. Ono što čini ovim projektom jako izazovnim je nužnost svakodnevne komunikacije, ugradnja novih hardware-a i software-a, stručno osposobljavanje zaposlenika, edukacija korisnika te na kraju sama provedba novog načina prikupljanja otpada.
Sam projekt je krenuo listopadu 2019 godine od naselja Močića, cca 120 kućanstava, gdje se vidilo kolika je zahtjevnost ovog projekta i gdje se javljaju potencijalni problemi. Nakon određenog usklađenja s korisnicima, krenulo se u provedbu dodjele kanti na kućni prag, gdje se svakom kućanstvu dodijelilo tri kante određenih kapaciteta. Dvije kante su namjenjene za reciklažni otpad, dok je treća za miješani komunalni otpad.
Red odvoza otpada je isto testiran na način da se išlo optimalizirati sami resursi tvrtke kao i potrebe korisnika. Trenutno red odvoza solidno funkcionira i jasno je vidljiv rast postotka razdvajanja otpada, čime je jasno žašto je ovaj projekt nužan.

odvoz s kucnog pragaPlanovi daljnji su da se do kraja 2020 godine poveća broj kućanstva s kantama na kućnom pragu (cca 350 kućanstava) te na takav način se pokuša utjecati na povećanje postotka razdvajanja otpada. Planirano širenje je predviđeno za naselje Čilipi, gdje će se paraleno u sklopu dodjele kanti provoditi i dio projekta koji se odnosi na uređenje javnih površina na mjestima gdje su prije bila odlagališta.
Planovi za 2021 su da se pokuša riješiti Molunat dio naselja u području Gronje Bande Konavala. Za sada su samo to planovi, jer provedba ovog projekta je dosta financijski izdašna i Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. ne može samostalno sve financirati, već očekuje već najavljenju pomoć Fonda za zaštitu okoliša kroz nabavku novih vozila i samih kanti.
Krajnji cilj je cjelokupne Konavle pokriti kantama na kućnom pragu do 01.01.2023 godine, te lokacije gdje je gusća naseljenost ili gdje nema mogućnosti staviti kante (Cavtat, Zvekovica, Obod i Gruda) da se sa zajedničkim polupodzemnim spremicima koji će na sebi imati otpadomjere uspostavi novi sustav zbrinjavanja otpada na području cjelokupne Općine Konavle.
Trenutno kompletnu investiciju do sada su Općina i ČIZK samostalno financirali, za očekivati je da u budućnosti Fond s određenim iznosom također sudjeluje u financiranju projekta.
Ukupna trenutna vrijednost projekta: 2.000.000,00 HRK (bez PDV-a)
Planirana ukupna vrijednost projekta: 5.000.000,00 HRK (bez PDV-a)
Subjekti koji sufinanciraju projekt: Općina Konavle, ČIZK i Fond za Zaštitu okoliša
Razdoblje provedbe projekta: Od 15.08.2019. do 01.01.2023
Nositelj projekta: Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.