Plan nabave

 

 

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE  d.o.o.ČILIPI, OIB: 10 16 53 52 762, Bistroće 70, 20213 ČILIPI

P L A N   N A B A V E  za  2018.g.

preuzmi


 

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE  d.o.o.ČILIPI, OIB: 10 16 53 52 762, Bistroće 70, 20213 ČILIPI

 

Temeljem čl.28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120 /16) Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.  dana 02.01.2017.g. donosi

P L A N   N A B A V E  za  2017.g.

1) Usluga prijevoza krupnog otpada sa područja Općine Konavle; procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o prijevozu; planirani početak postupka – siječanj 2017.g;

2) Usluga drubljenje krupnog otpada; procijenjena vrijednost usluga 150.000,00 kn/bez PDV-a/; nabava po pozivu; sklopit će se ugovor o drobljenju krupnog otpada, planirani početak postupka- siječanj 2017.g.;

3) Nabava usluge izrade  revizije financijskih izvješća za 2017.g.; procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 kn bez PDV-a; nabava po pozivu:; sklopit će se ugovr o izradi financijskog izvješća; planirani početak postupka: rujan 2017.g.

4) Nabava komunalne opreme (kanti za otpad), procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se postupak nabave po pozivu, planirani početak postupka: studeni 2017.g; rok isporuke: 40 dana od dana sklapanja ugovora, sklopit će se ugovor o isporuci komunalne opreme; studeni  2017.g.

Marko Glavić, d.i.s.

prokurist


 ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o.,Beroje 70, 20213 ČILIPI

Čilipi, 31.12.2016.g.

Temeljem čl.20 Zakona o javnoj nabavi /NN 90/11, 83/13 i 143/13/ prokurist Čistoće i zelenila Konavle  d.o.o. donosi

            
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE  za 2016.g.

1)Prijevoz i zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine Konavle u 2016.g., procijenjena vrijednost nabave 150.000,00kn bez PDV-a,nabava po pozivu, sklopit će se ugovor o usluzi prijevoza i zbrinjavanja otpada; planirani početak postupka ožujak 2016.g;

2) Usluga drobljenja krupnog otpada sa područja Općine Konavle za 2016.g.; procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn bez PDV-a;provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o usluzi drobljenja krupnog otpada; planirani početak postupka:ožujak 2016.g;

3) Nabava sustava za kontrolu  ulaza u staru jezgru Cavtata, procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kn bez PDV-a, nabava po pozivu, rok nabave-30 dana, sklopit će se ugovor o nabavi opreme, planirani početak nabave: ožujak 2016.g.;

4) Nabava kontejnera zapremine 5m3, procijenjena vrijednost nabave 50.000,00 kn bez PDV-a; nabava po pozivu; sklopit će su ugovor o isporuci kontejnera, planirani početak postupka: ožujak 2016.g.

5) Uklanjanje postojeće  građevine poslovne namjene i građenje poslovno-trgovačke građevine Cavtat;  procijenjena vrijednost nabave :12.000.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se otvoreni postupak javne nabave; sklopit će se ugovor o izvođenju radova;  planirani početak postupka: srpanj 2016.g;.

6) Nabava rabljenog vozila putem financijskog leasinga; procijenjena vrijednost nabave:70,000,00 kn bez PDV-a; provesti će se postupak nabave po pozivu;sklopit će se ugovor o financijskom leasingu; planirani početak postupka: listopad 2016.g;

7) Nabava preše – oznake B50-vertikalna, procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn bez PDV-a;provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o isporuci; planirani početak postupka: listopad 2016.g;

8) Usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovno-trgovačke namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu; procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kn bez PDV-a; sklopit će se ugovor o usluzi stručnog i obračunskog nadzora; provesti će se postupak nabave po pozivu; planirani početak postupka: studeni 2016.g.;

9) Nabava rabljenoga teretnoga vozila putem poslovnog najma; procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00kn bez PDVa;provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o poslovnom najmu vozila; planirani početak nabave: prosinac 2016.g.

10) Nabava usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje poslovno-trgovačke zgrade u Cavtatu; procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kn bez PDV-a, provesti će se postupak nabave po pozivu; sklopit će se ugovor o izradi projektne dokumentacije; planirani početak postupka: prosinac 2016.g.


 ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o.,Beroje 70, 20213 ČILIPI

Čilipi, 31.12.2015.g.


Temeljem čl.20 Zakona o javnoj nabavi /NN 90/11, 83/13 i 143/13// Čistoća i zelenilo Konavle  d.o.o. donosi

            

P L A N    N A B A V E  za 2016.g.

1)Prijevoz i zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine Konavle u 2016.g., procijenjena vrijednost nabave 150.000,00kn bez PDV-a, sklopit će se ugovor o usluzi prijevoza i zbrinjavanja otpada; planirani početak postupka ožujak 2016.g;

2) Drobljenje krupnog otpada, procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00kn bez PDV-a; sklopit će se ugovor o usluzi drobljenja krupnog otpada; planirani početak postupka:ožujak 2016.g;

3) Nabava sustava za kontrolu  ulaza u staru jezgru Cavtata, procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kn bez PDV-a, rok nabave-30 dana, sklopit će se ugovor o nabavi opreme, planirani početak nabave: ožujak 2016.g.;

4) Uklanjanje postojeće građevine poslovne namjene i građenje poslovno-trgovačke građevine Cavtat;  procijenjena vrijednost nabave :12.000.000,00 kn bez PDV-a; provesti će se otvoreni postupak javne nabave, planirani početak postupka: srpanj 2016.g;.

5) Nabava komunalne opreme/kontejnera i kanta za smeće/, procijenjena vrijednost nabave 200.000,00kn bez PDV-a,  sklopit će se ugovor o kupnji opreme, planirani početak nabave: tijekom 2016.g.