Loading color scheme

Gašenje odlagališta u Lovornome

Tokom sutrašnjeg dana će se skinuti spremnici s javnih površina gdje su postavljeni te će se odlagališta anulirati u naselju Lovorno i pretvoriti u zelene površine gdje je to moguće naravno. Isto tako i dalje molimo korisnike gornje bande da predaju zahtjeve za spremnike kako bi čim prije prešli na novi sustav razdvajanja na kućnom pragu.

Vaša Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.