Loading color scheme

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u Konavlima jesen 2021

Mobilno reciklažno kroz svoj plan rada biti raspoređeno na više lokacija kroz Konavle, čime se želi postići da mještanima Konavala bude maksimalno dostupno. Za svaku godinu se izrađuje plan rada mobilnog reciklažnog te za prvu i drugu polovicu godine, te je plan definiran na slijedeći način za drugu polovicu 2021 godine:

Mobilno reciklažno radi svaki dan od 08:00 do 12:00, osim blagdanima i nedeljama prema slijedećem rasporedu:

   Lokacija                                  datum                               broj dana                                       Mikrolokacija

  • 1. CAVTAT                          04.10. - 09.10.                   6 radnih dana                                      PARKING
  • 2. ZVEKOVICA                   11.10. - 16.10.                   6 radnih dana                          AUTOBUSNO STAJALIŠTE
  • 3. ČILIPI                                18.10. - 23.10.                   6 radnih dana                             PARKING KOD POŠTE
  • 4. PRIDVORJE                    25.10. – 30.10.                  6 radna dana                                     ISPRED DOMA
  • 5. DUBRAVKA                   02.11. – .06.11.                 5 radnih dana                                    ISPRED DOMA
  • 6. GRUDA                           08.11. – 13.11.                  6 radnih dana                                   ISPRED DOMA
  • 7. MOLUNAT                     15.11. – 20.11.                  6 radnih dana                             AUTOBUSNA STANICA
  • 8. VODOVOĐA                 22.11. – 27.11.                  6 radnih dana                                   CENTAR MJESTA

 

Jako je važno napomenuti da svaki građanin koji preda otpad će biti evidentiran (sifra korisnika ili OIB) te otpad će se vagati i pravovaljano zbrinuti u predviđene spremnike. Znači, prije odlaska u mobilno reciklažno svaki građanin mora ponijeti osobnu iskaznicu ili zapamtiti svoju šifru korisnika, koja se nalazi na svakom mjesečnom računu u gornjem lijevom kutu računa. Ovo je bitno navesti jer Čistoća i Zelenilo Konavle ne smije zbrinjavati otpad od građana iz drugih Općina ili gradova.