Loading color scheme

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je donijela novi pravilnik te cjenik za parking i luku Cavtat

Poštovani korisnici, ČIZK je donio novi cjenik, gdje nema puno promjena s gledišta financijskog aspekta, točnije nikakvog poskupljenja za žitelje Konavala. Važno je napomenuti da je povećana ponuda raznih usluga čime se ČIZK prilagođava potrebama korisnika, posebice po pitanju korištenja usluge u Luci Cavtat. Više detalja i informacija možete saznati na našoj web stranici, gdje je sve jasno elaborirano te definirana pravila ponašanja.

www.cizk.hr

Vaša Čistoča i Zelenilo Konavle d.o.o.