Loading color scheme

Obavijest o ukidanju odlagališta kroz Čilipe

Poštovani, shodno provođenju programa „Odvoz s kućnog praga“ tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je definirala raspored ukidanja zajedničkih odlagališta kroz Čilipe

 • SRIJEDA 25.11.2020 god.

Ukida se odlagalište uz Državnu cestu D8, na lokaciji gdje se skreće za Donju Bandu. Planirano je kompletna revitalizacija zelene površine, gdje će se skinuti betonska ploča s zidovima odlagališta.

 • SRIJEDA 02.12.2020 god.

Ukidaju se odlagališta uz Županijsku cestu (Donja Banda)

 • kod Župana u ulici
 • Donji Vezilići, odlagališta u pojasu ceste prije i poslije odvojka za centar Čilipa (Kod guvna Vezilića).
 • SRIJEDA 09.12.2020 god.

Ukidaju se slijedeća odlagališta:

 • Odlagalište preko puta Sierre
 • Odlagalište uz D8 (Skretanje za pred Crkvu, kod podvožnjaka), ovdje je planirano raditi isto revitalizaciju zelene površine
 • Odlagalište uz Županijsku cestu (Donja Banda), kraj Krilanovića
 • Odlagalište uz Županijsku cestu (Donja Banda), kraj Pavlovića
 • SRIJEDA 16.12.2020 god.

Ukidaju se slijedeća odlagališta:

 • Odlagalište uz Županijsku cestu (Donja Banda), kraj Pavlovića
 • Odlagalište uz Županijsku cestu (Donja Banda), kraj Bugovine
 • Odlagalište u Masješima, iza Groblja (Kalačići)

Planirano je sve javne površine urediti i ozeleniti na način da nakon uklanjanja odlagališta ne budu više vidljivi ostaci starog odlagališta. Napominjemo da odlaganje otpada na lokacijama starih odlagališta nije dozvoljeno te podliježe kaznama Komunalnog redara za navedeni prekršaj.