Loading color scheme

Zbrinjavanje božićnih borova

Poštovani mještani Općine Konavle, ovim putem Vas obavještavamo da možete svakodnevno doći i besplatno zbrinuti božićno drvce (umjetno ili prirodno) u naše Reciklažno dvorište u Popovićima u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 svaki dan osim blagdana.
Pročitaj više

Obavijest stanovništvu Općine Konavle vezano za rad tvrtke Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

Poštovani, ovim putem Vas obaviještavamo tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. nastavlja vršiti prilagodbu svog operativnog djelovanja na području Općine Konavle po pitanju djelovanja virusa COVID 19. Djelatnicima uprave se radno vrijeme ostaje kao i prije, od 07:00 do 13:00 i to u smjenskom radu od četiri sata te se zabranjuje primanje ...
Pročitaj više

Obavijest za mještane Čilipa

Poštovani mještani Čilipa, obaviještavamo Vas, sukladno teškoj emidemiološkoj situaciji u državi po pitanju COVID 19 virusa, da predaja prijavnice se neće moći službeno više predati kod djelatnika Čistoće u prostorijama uprave. Predaju prijavnice se može dostaviti na slijedeći način:1. Dostaviti ispunjenu prijavnicu te ubaciti je u pretinac ...
Pročitaj više

Obavijest stanovništvu Općine Konavle vezano za rad tvrtke Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o.

Poštovani, ovim putem Vas obavije5tavamo tvrtka iisto6a i Zelenilo Konavle d.o.o. shodno smjernicama nadležnih tijela (Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Općine Konavle) nastavlja vršiti prilagodbu svog operativnog djelovanja na području Općine Konavle po pitanju djelovanja virusa COVID 19. Organiziran je smjenski rad na ...
Pročitaj više
2019
godina
92
karton i papir (tona)
27
tvrda plastika (tona)
35
auto gume (tona)
21
staklena ambalaža (tona)
2019
godina
35
staro željezo (tona)
2
plastična ambalaža (tona)
2
stiropol (tona)
300
biljni materijal (m3)
2020
godina
126
karton i papir (tona)
30
tvrda plastika (tona)
19
auto gume (tona)
41
staklena ambalaža (tona)
2020
godina
63
staro željezo (tona)
15
plastična ambalaža (tona)
3
stiropol (tona)
800
biljni materijal (m3)

Promijenite sebe, ne prirodu!

Popovići

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.

images/page1-img5.jpg

JER OTPAD NIJE SMEĆE

Reciklažno dvorište „Popovići“

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.
Pročitaj više

Reciklažno dvorište „Popovići“ (tehnički opis)

Reciklažno dvorište „Popovići“ se nalazi u sklopu naselja Popovići, koji čine jedno od 32 naselja u Općini Konavle. Samo reciklažno dvorište sadrži i sortirnicu otpada kao kosnu vagu za teška vozila, čime je njegova funkcionalnost veća nego što standardno reciklažno dvorišta imaju. Ovim se želi naglasiti da je u sklopu samog objekta moguće organizirati ...
Pročitaj više

Mobilno reciklažno

Tehnički opis Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.).
Pročitaj više

Projekt financiran iz
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija