Loading color scheme

Prelazak na ljetni režim rada

Poštovani, obavještavamo Vas kako se tvrtka Čistoća I zelenilo Konavle d.o.o., shodno dolasku turističke sezone  priprema za ljetni režim rada.
Pročitaj više

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je donijela novi pravilnik te cjenik za parking i luku Cavtat

Poštovani korisnici, ČIZK je donio novi cjenik, gdje nema puno promjena s gledišta financijskog aspekta, točnije nikakvog poskupljenja za žitelje Konavala. Važno je napomenuti da je povećana ponuda raznih usluga čime se ČIZK prilagođava potrebama korisnika, posebice po pitanju korištenja usluge u Luci Cavtat. Više detalja i informacija možete ...
Pročitaj više

Obavijest o odvozu otpada za Močiće i Čilipe, svibanj i lipanj 2021

Poštovani korisnici, sukladno našim planovima, donesen je plan odvoza za svibanj i lipanj za zaseoke Močiće i Čilipe. Važno je napomenuti da od 15. lipnja kreće ljetni režim rada, gdje će se češće prazniti kante, tako da MKO će se od 15. lipnja prazniti dva puta tjedno, umjesto dosadašnjih jednom tjedno, te reciklažni otpad 3-4 puta mjesečno, umjesto dva puta ...
Pročitaj više

Čistoća i zelenilo Konavle potpisala ugovor za ugradnju sunčane elektrane

S današnjim danom tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. je krenula u realizaciju solarne elektrane na krov općinske zgrade u Cavtatu. Realizacija ovog projekta je počela sredinom 2019 godine, kada je predan projektni zadatak projektantima. Nakon toga je slijedilo apliciranje projekta prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ...
Pročitaj više
2019
godina
92
karton i papir (tona)
27
tvrda plastika (tona)
35
auto gume (tona)
21
staklena ambalaža (tona)
2019
godina
35
staro željezo (tona)
2
plastična ambalaža (tona)
2
stiropol (tona)
300
biljni materijal (m3)
2020
godina
126
karton i papir (tona)
30
tvrda plastika (tona)
19
auto gume (tona)
41
staklena ambalaža (tona)
2020
godina
63
staro željezo (tona)
15
plastična ambalaža (tona)
3
stiropol (tona)
800
biljni materijal (m3)

Promijenite sebe, ne prirodu!

Popovići

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.

images/page1-img5.jpg

JER OTPAD NIJE SMEĆE

Reciklažno dvorište „Popovići“

Tvrtka Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. trenutno raspolaže jednim reciklažnim dvorištem na području Općine Konavle. Sama definicija reciklažnog dvorišta kaže da se radi o nadziranom ograđenom prostoru namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju određenih količina posebnih vrsta otpada.
Pročitaj više

Reciklažno dvorište „Popovići“ (tehnički opis)

Reciklažno dvorište „Popovići“ se nalazi u sklopu naselja Popovići, koji čine jedno od 32 naselja u Općini Konavle. Samo reciklažno dvorište sadrži i sortirnicu otpada kao kosnu vagu za teška vozila, čime je njegova funkcionalnost veća nego što standardno reciklažno dvorišta imaju. Ovim se želi naglasiti da je u sklopu samog objekta moguće organizirati ...
Pročitaj više

Mobilno reciklažno

Tehnički opis Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.).
Pročitaj više

Projekt financiran iz
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija